• News feed
 • Wales
 • Under 21
 • Under 19
 • Under 18
 • Under 17
 • Schoolboy

 • Players
 • Fixtures
 • Articles
 • Young Guns
 • Women
 • Search
 • Contact us

 •      bookiesbonuses.com
      betting sites
      craps strategy
      online bingo
      Welsh Football Scores
      
      
      
      
      
      
      


  HAT-TRIC i CIC

    
      Hat-tric i Cic  Hat-tric i CIC ¿ cyfres tri ar S4C ym mis Medi

  Gyda'r tymor pel-droed newydd wedi dechrau, mae'r gyfres chwaraeon CIC yn dychwelyd i S4C. 

  Bydd cyfres newydd CIC, gyda'r cyn b¿l-droediwr ryngwladol Owain Tudur Jones a'r cyflwynydd Heledd Anna wrth y llyw, yn dechrau dydd Gwener, 25 Medi am 5.30yp ac yn parhau bob dydd Gwener ar Stwnsh.

  Mae'r gyfres eleni'n llawn s¿r, gydag Angharad James, Ethan Ampadu, Daniel James, Natasha Harding, Kieffer Moore, Owain F¿n Williams, Helen Ward ac amddiffynnwr Abertawe Ben Cabango, aelod diweddara' carfan rhyngwladol Ryan Giggs, i gyd yn ymddangos.

  Fe fydd Rabbi Matondo, Danny Ward, Rhiannon Roberts, Andy King, Josie Green ac Elise Hughes hefyd yn y gyfres, tra bod Ben Davies, Harry Wilson a Connor Roberts yn wynebu cwestiynau caled y gwylwyr.

  Yn ogystal ¿ holi'r chwaraewyr, bydd Heledd ac Owain yn cael tro ar ddyfarnu, ac ar ¿l hyfforddi gyda dyfarnwyr proffesiynol Cymdeithas B¿l-droed Cymru, Bryn Markham-Jones a Lewis Edwards, mae'r cyflwynwyr yn wynebu'r her o reoli g¿m ddarbi leol rhwng dau d¿m dan 14 oed.

  Mae'r ddau hefyd yn cael blas ar gampau fel p¿l-droed Cadair Olwyn, Foot Pool a Ph¿l-droed Tair Ochr, lle mae'r chwaraewr rygbi a chyflwynydd cyfres rygbi CIC, Billy McBryde yn ymuno i gynnig help llaw.

  "Da ni 'di cael tipyn o hwyl yn ffilmio'r gyfres efo chwaraewyr Cymru. Dwi 'di rhoi gwers Gymraeg i Ethan Ampadu, ma' Heledd 'di herio Ben Davies mewn cystadleuaeth penio, Angharad James wedi rhoi gwers ffitrwydd poenus i ni a 'da ni hyd yn oed yn trio dyfarnu ¿ do, dwi 'di mentro i'r ochr dywyll," meddai Owain Tudur Jones, enillodd saith cap dros Gymru ac sydd bellach yn wyneb a llais adnabyddus ar Heno a Sgorio. 

  Bydd y p¿l-droedwyr freestyle Ash Randall a Lia Lewis yn cynnig cyngor i chwaraewyr ifanc wrth edrych ar sgil gwahanol bob wythnos.

  "Fedrwch chi drio sgiliau a thriciau Ash a Lia cam wrth gam adref," eglura Owain. "Dwi hyd yn oed wedi cael tro eleni, wnaeth Ash osod her i fi gystadlu mewn Cystadleuaeth Freestyle Cenedlaethol yn erbyn freestylers o bedwar ban byd. Dwi ddim eisiau sbwylio'r canlyniad ond gewch chi dipyn o syrpries o weld fy sgiliau slic i!"

  Cawn ddysgu am ddeiet carfan Cymru gyda chogydd y t¿m cenedlaethol Jody Palmer, a chipolwg ar esgidiau'r s¿r a'r gajets gorau sy' ar gael ar y farchnad. Bydd CIC hefyd yn rhoi llwyfan i glybiau ieuenctid ar draws Cymru ac yn eu herio nhw mewn sialens ciciau cosb arbennig.

  CIC
  Bob dydd Gwener am 5.30yp
  Ac eto bob bore Sadwrn am 9.40yb
  Yn dechrau 25 Medi 2020
  s4c.cymru/cic


  Hat-trick for CIC ¿ series three launches on S4C in September

  With the new football season now in full flow, sports series CIC (Kick) returns to S4C.

  CIC is back with a new series on Friday 25 September at 5.30pm and continues every Friday on S4C's Stwnsh service for children and young people. Presenter Heledd Anna and ex Wales international footballer Owain Tudur Jones return to front the series.

  This year's series is full of stars, with Angharad James, Ethan Ampadu, Daniel James, Natasha Harding, Kieffer Moore, Owain F¿n Williams, Helen Ward and Swansea City defender Ben Cabango, the latest player to win his first senior cap under manager Ryan Giggs, all appearing.

  International players Rabbi Matondo, Danny Ward, Rhiannon Roberts, Andy King, Josie Green and Elise Hughes also feature on CIC, and Ben Davies, Harry Wilson and Connor Roberts each face the viewers' challenging questions.

  It's not just about the players in the series. The presenters will try officiating too. After training with the Football Association of Wales' elite referees Bryn Markham-Jones and Lewis Edwards, Owain and Heledd will face the challenge of refereeing an under 14s local derby match.

  They'll also explore other football-based activities such as Powerchair Football, Foot Pool and Three-Sided Football, where Billy McBryde, Doncaster Knights rugby player and presenter of the CIC rugby series, returns to compete.   

  "We've had a lot of fun filming the series with the Wales players. I've taught Ethan Ampadu a few handy Welsh phrases to use on the pitch, Heledd challenged Ben Davies to a headers competition, Angharad James put us through our paces in a gruelling fitness test and we've even tried refereeing ¿ yes, I've turned to the dark side," explains Owain Tudur Jones, who won seven caps for Wales as is now a familiar face and voice on Heno and Sgorio.  

  Football Freestylers Ash Randall and Lia Lewis will offer step-by-step guides to improving different skills and tricks each week.  

  "Viewers can try out Ash and Lia's tricks at home," adds Owain. "I've even had a go this year. Ash challenged me to compete at the Ultimate Football Freestyle event against some of the best freestylers from all over the world. No spoilers but I think you'll be surprised by the skills that I had in my locker!"

  We'll also meet Wales squad team chef Jody Palmer to learn about the squad's diet, look at footballers' boots and the best gadgets available to buy. And, each week CIC will profile youth football teams from all over the country and challenge their skills in a special penalty competition.

  CIC
  Every Friday at 5.30pm
  And again on Saturday mornings at 9.40am
  Starts 25 September 2020
  s4c.cymru/cic

  page posted: Tue, 15 Sep 20 : 17:55 refresh for updates [ scroll down to post your comments ]

  [ photo embedded from dragonsoccer ] 


  Comments (0)
  Posted: Tuesday 15th September 2020
  name:
  mail: (optional)

  Your comments:

  smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

  Content Management Powered by CuteNews