Back to home page
Latest soccer news
Player profiles, statistics and information
The welsh international soccer squads
Useful links and site information
Interact with us in our fanzone feature
Voice your opinion in our poll
Wales youth teams and news
Have a bit of fun with our site quiz
Welcome to On-line Welsh Football. / Croeso i Pel-droed Cymru Ar-lein.


Croeso i Pel-droed y Ddraig.
Mae'r safle we yma wedi cael ei datblygu i roi yr wybodaeth ddiweddaraf ar be sydd yn digwydd gyda'n annwyl tÓm cenedlaethol.

Mae gan y safle yma y newyddion diweddaraf a gwybodaeth ar y sgwad. Mae'r safle yn cynnwys proffil chwaraewr, arolwg barnau, llyfr gwestai a cwisiau.

Mae'r safle yma yn cael eich cynnal gan Neil Roberts. Fe fydd holl syniadau a chyfraniadau yn cael ei derbyn yn ddiolchgar. Diolch i bawb sydd wedi helpu hyd yn hyn.

Mae'r tudalennau we ar y safle hwn yn cael eu diweddaru yn ddyddiol, pa bryd bynnag yn bosibl. Does gan Dragon Soccer ddim cysylltiad gyda CPC ac nad yw'n derbyn cefnogaeth ganddi ac mae'r holl wybodaeth sydd wedi ei gynnwys yno er mwyn helpu darllenwyr y safle.

Cyfeiriad y safle we yw: http://www.dragonsoccer.co.uk/

Welcome to Dragon Soccer.
This web site has been developed, to give the Welsh football supporter the latest information of what's happening with our beloved national team.

Dragon Soccer has all the latest news and information on the squad. Site features include player profiles, statistics, opinion poll's, a guestbook and quizzes.

The site is maintained by Neil Roberts, and all contributions and ideas are gratefully received. Thank you to everyone who has helped so far.

Web pages on this site are updated daily whenever possible. Dragon Soccer has no connection with the FAW and all information placed there is done purely to help out readers of the website and has no affiliation or support from the FAW

Web site address is: http://www.dragonsoccer.co.uk/


Back to top